Notarium

Notarium erbjuder samtliga tjänster som ankommer på notarius publicus vid vårt kontor i Stockholm.
Om du inte kan komma till vårt kontor så kan vi komma till dig.
Vi erbjuder också apostille direkt till din brevlåda i hela Sverige.

Kontakta oss för tidsbokning och mer information
Telefon: 08 559 22 392
E-mail: info@notarium.se

Apostille Online

Behöver du en apostille och inte har möjlighet att uppsöka ett notarius publicus kontor kan Notarium hjälpa dig.
Så här enkelt är det:
 1. Kontakta oss för beställning och mer information.
 2. Skicka handlingen till oss.
 3. Vänta på din notariserade handling i din brevlåda.
För att kunna använda dig av tjänsten krävs att handlingen är försedd med stämpel i original från den utfärdande myndigheten och den tjänsteperson som utfärdat handlingen måste ha angett sin befattning, signatur och namnförtydligande

Apostille kan beställas på dessa handlingar

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter
 • Personbevis och andra registerutdrag
 • Domstolshandlingar
 • Betyg från universitet, högskolor och kommunala skolor
 • Handlingar som är undertecknade av notarius publicus
 • Översättningar av auktoriserad översättare • Pris: 400 kronor

  Notarisering på plats

  Vissa tjänster kräver personlig inställelse hos vid notarius publicus kontor. Dessa tjänster är bland annat:
  • Bestyrka underskrifter på fullmakter
  • Bestyrka kopior av originalhandlingar
  • Inbjudan för person som ska söka visum
  • Köpeavtal och firmatecknares signatur
  Priser
  Bestyrka namnteckning: 400 SEK
  Bestyrka kopior: 400 SEK,
  Bestyrka firmatecknarsignatur: 500 SEK,
  Apostille: 500 SEK / apostille

  Viktigt att tänka på inför mötet

  I de fall notarius publicus ska intyga att en handling personligen har undertecknats måste detta ske inför notarius publicus. En notarius publicus får inte intyga en underskrift i efterhand.

  I de fall notarius publicus ska intyga en handlings överensstämmelse med originalet heller andra omständigheter måste klienten ha med sig originalhandlingen och underlag på de omständigheter som ska styrkas.

  I de fall giltiga ID-handlingar måste medtas godtas hemlandspass, svenska körkort samt svenskt ID-kort/SIS-märkt eller EEA National ID-card. Utländska ID-kort och körkort kan tyvärr inte godtas.

  Notarius publicus tar inte ansvar för innehållet i dokumenten. Det är klientens ansvar att se till att bland annat innehåll i fullmakter och personuppgifter är korrekta och motsvarar de krav som ställs i mottagarlandet. Om du känner dig osäker rekommenderas du att stämma av med mottagaren i mottagarlandet innan besök.

  Handlingar från myndigheter får inte vara äldre än tre månader vid tillfället för intygandet.

  Om notarius publicus

  En notarius publicus är allmänhetens sekreterare har fått ett förordnande från länsstyrelsen att för statens räkning utfärda apostiller. Detta uppdrag är det endast notarius publicus som har rätt att göra i Sverige. Det åligger även en notarius publicus att bestyrka underskrifter och åta sig andra förtroendeuppdrag där integriteten hos den som intygar är av avgörande vikt så som att närvara vid lotteridragningar, då slutna utrymmen öppnas och stängs eller lämna redogörelse för sina iakttagelser.

  Kontakta oss